Privacy Policy

Privacy Policy

AVG – PRIVACY De privacy verklaring van YBcom.nl.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door YBcom.nl.
YBcom.nl is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 55236898. 

Duidelijke uitleg over uw gegevens!
Wanneer u, via de website een aankoop bij ons doet dan registreren wij gegevens voor een correcte afhankelijk van uw bestelling.  

Wij registeren: – Uw voor- en achternaam – Uw postcode en woonadres – Uw telefoonnummer(s) en e-mailadres – Een eventueel afwijkend verzendadres – De manier waarop de betaling gedaan is – De factuur met daarop bovenstaande gegevens en de aangeschafte producten en/of geleverde diensten.

Opgeslagen gegevens voor webhosting: – Gebruikersnaam en wachtwoord – Hoofd domeinnaam van het webhosting pakket – Email adres Opgeslagen gegevens domeinnaam registratie: – Houder gegevens – Administratief contact – Technisch contact
Deze gegevens bewaren wij maximaal 7 jaar t.b.v. de fiscale bewaarplicht die de belastingdienst ons wettelijk verplicht.
Wij bewaren deze gegevens op een externe server.
Deze externe server is fysiek niet vrij toegankelijk evenals de software dat met wachtwoorden is beveiligd. 


Uw opgeslagen gegevens worden nooit gedistribueerd naar derden anders dan ons accountantskantoor. 


U kunt deze gegevens opvragen, laten verwijderen en/of wijzigingen door een mail te verzenden t.a.v. info@ybcom.nl
Onze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor een correcte werking van de website.
Wij gebruiken geen cookies voor re-marketingdoeleinden.
Over uw privacy bij YBcom.nl Arent toe Boecoplaan 20 8081 VZ Elburg 


Onze website is voorzien van Google Analytics en kan aantonen hoe lang u op bepaalde pagina’s kijkt.
Deze gegevens worden maximaal twee jaar bewaard en daarna automatisch verwijderd.
Deze surfgegevens zijn anoniem.
YBcom.nl – Arent toe Boecoplaan 20- 8081 VZ – Elburg – info@ybcom.nl – www.ybcom.nl 


Over uw privacy bij YBcom.nl
Het kan zijn dat YBcom.nl camerabewaking gebruikt voor uw en onze veiligheid.
Deze camerabeelden bewaren wij maximaal 4 weken en worden alleen geraadpleegd bij het vermoeden van diefstal of veiligheidsincidenten.
Wanneer er zich een incident voordoet worden deze beelden bewaard en eventueel overgedragen aan de politie. 


Ybcom.nl heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.
Zijn naam is F.G.J.Kuipers en is hij bereikbaar op fernando@ybcom.nl